Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

-τι γνώμη έχετε για τον θάνατο;
-είμαι γενικά κατά