Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

                                               


                                                   
-Πως πάει; Ρώτησε ο τυφλός.
- Όπως τα βλέπεις! Απάντησε ο κουτσός. (Georg Christoph Lichtenberg, 18ο αιώνας)